Specifikace:

  • Teplota tisku: 250° - 270°C
  • Teplota podložky: 25° -70°C
  • Rychlost tisku: 30 mm/s - 50 mm/s
  • Teplota měknutí: 180°C
  • Modul pružnosti v tahu: 2223 ± 199 MPa
  • Mez pevnosti v tahu: 66,2 ± 0,9 MPa
  • Balení: 750 g
  • Šířka struny: 1,75 mm
  • Barva: černá